RENOVATION IN PROGRESS

//www.swangolfdesigns.com/wp-content/uploads/2015/09/1.markingout.jpg

Step 1: Marking out

//www.swangolfdesigns.com/wp-content/uploads/2015/09/3.white-line.jpg

Step 2: Shaping up

//www.swangolfdesigns.com/wp-content/uploads/2015/09/2.shapedup.jpg

Step 3: White Line

//www.swangolfdesigns.com/wp-content/uploads/2015/09/4.first-turf-of-wall.jpg

Step 4: First turf of wall

//www.swangolfdesigns.com/wp-content/uploads/2015/09/5.completed-turf-wall.jpg

Step 5: Completed turf wall

//www.swangolfdesigns.com/wp-content/uploads/2015/09/6.heather-placement.jpg

Step 6: Heather placement

//www.swangolfdesigns.com/wp-content/uploads/2015/09/7.grow-in.jpg

Step 7: Grow in